Impressionen vom Nachwuchs

Lyka (Foto: E. Bertz)

I-Bolle (Foto: I. König)

Lou (Foto: Gaby Brockers)

Lotta (Foto: S. Mettenheimer)

Ken (Foto: Ma.Sponagel)

Iver mit Anhang (Foto: U. Walker)

Mylo (Foto: A. Höltje)