Impressionen vom Nachwuchs

Kimy + Aggy

Aggy

Jaron (Foto: M. Koppel)

Ken (Foto: A. Auerbach)

Leni (Foto: E. Lemm)

Lynes (Foto: H. Bornhütter)

Lyka + Atira (Foto: E.Bertz)

Lynes, Banjo (Vater der L`s) + Lasko