Impressionen vom Nachwuchs

Maggie (Foto: J. Frank)

Merlin (Foto: U. Krarmer)

Jamie ((F: S. Huetz)

Lasko (Foto: A. Bode)

Ken (Foto: M.Sponagel)

Jette (Foto: F. Küpper)

Lyka (Foto: E. Bertz)

Lotta (Foto: S. Mettenheimer)